top of page

Aile Danışmanlığı

"Bütün her zaman parçalarının toplamından daha büyüktür."

Aristotales

Aile danışmanlığı, aile üyeleriyle yapılan kişilerarası görüşmeler yoluyla sorunların çözülmesi ve aile içi iletişim ve huzurun arttırılmasına yönelik yapılan sağaltıcı müdahaledir. Aile danışmanlığında, aile bir sistem olarak ele alınır ve ailede tekrarlayıcı nitelikte olan problemlere, çatışmalara, iletişim ve ilişki örüntülerine odaklanılarak sistem iyileştirilmeye çalışılır. Aile üyelerinin yaşadığı bireysel problemler, aile sistemi içerisinde ele alınır ve problemlerin sistemi nasıl etkilediği ve sistemden nasıl etkilendiği göz önünde bulunarak aileye, sağlıklı başa çıkma yöntemleri geliştirmeleri yönünde destek verilir.
 

Büyük yaşamsal değişiklikler, boşanma ve boşanma sonrası yaşanan durumlar, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar, iletişim problemleri, çocuklara yönelik problemler, evliliğe hazırlık ya da anne-baba olmaya hazırlık gibi birçok konuda aileler aile danışmanlığı hizmetinden yarar sağlarlar.

bottom of page