top of page

İrem Aksoy

Uzman Klinik Psikolog

irem aksoy_edited.png

İrem AKSOY, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünden mezun olmuştur. Klinik Psikoloji yüksek lisansını ise “Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ile Yeme Bozuklukları Arasındaki İlişki” başlıklı proje ile Işık Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Pelen Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi bünyesinde Uzman Klinik Psikolog olarak görev almakta ve çalışmalarına yetişkin bireyler ve çiftlerle online veya yüz yüze seanslar gerçekleştirerek devam etmektedir.

 

Lisans eğitimi süresince araştırma becerilerini geliştirmek üzere TÜBİTAK projesinde yer almıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince klinik becerilerini geliştirmek üzere çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde ve hastanelerde stajlar yapmıştır. Depreme maruz kalan bireylerle psikolojik ilk yardım kapsamında gönüllü psikolog olarak seanslar yürütmüştür.

 

Yetişkin bireylerle seanslarını bilişsel-davranışçı terapi (BDT) yaklaşımıyla yürütmektedir. Bilişsel-davranışçı terapi yaklaşımı; kişinin düşünce, duygu ve davranışlarında değişimle beraber problemlere karşı işlevsel başa çıkma stratejileri kazandırmayı hedefler. Çiftlerle olan seanslarını ise ilişki odaklı çift terapisi yaklaşımıyla yürütmektedir. İlişki odaklı çift terapisi ise; partnerlerin birbirinin iç dünyasına tanık olabilmesiyle ilişkiyi iyileştirmeyi, geliştirmeyi hedefler.

Eğitim

2023

Işık Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı

2020

Bahçeşehir Üniversitesi

 

Fen-Edebiyat Fakültesi/ Psikoloji Bölümü (İngilizce)

Deneyimler

Uzman Klinik Psikolog

-Pelen Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi 

-Hiwell Online Terapi Hizmetleri Platformu

Stajyer Klinik Psikolog

-Özel Moodist Hastanesi

-Özel Fransız Lape Hastanesi

-Korto Psikoloji

Sertifika Eğitimleri

-Şema Terapi Eğitimi / Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak 

-Duygu Odaklı Çift Terapisi 1. Modül/DOÇAT & ICEEFT

-İlişki Odaklı Çift Terapisi Eğitimi 1. Modül / Dr. Reyhana Seedat

-Bilişsel Davranışçı Terapi Teori Eğitimi / Prof. Dr. Hakan Türkçapar

-Yeme Bozuklukları Eğitimi Modül I ve II / Dr. Feyza Bayraktar

-Güvenli Bağlanan İlişkiler / Dr. Stan Tatkin

-Tematik Algı Testi (TAT) / Dr. Songül Bozkurt ve Dr. Nursen Oral

bottom of page