top of page

Bireysel Psikoterapi

"En önemli rehber, bireyin kendi içinde saklıdır."

Carl Rogers

Bireysel psikoterapi, duygularınızı, düşüncelerinizi, ilişkilerinizi, inançlarınızı ve yaşam örüntülerinizi güvenli bir ortamda keşfetme sürecidir. Psikoterapi, yaşadığınız sıkıntılar ya da zorluklara yönelik iç görü kazanmanıza yardımcı olarak değişim için uygun yollar bulmanızda size rehberlik eder.

 

Psikoterapi, etik ilkeler çerçevesinde danışanın iyi oluşunu gözeterek gerçekleştirilen bir konuşma tedavisidir. Danışan ile uzman arasında kurulan ilişki tedavi edici niteliğe sahiptir. Danışan ile uzman arasında kurulan ilişkinin niteliği, danışanın danışmanlık sürecine aktif katılımı ve isteğiyle birleştiğinde, psikolojik danışmanlık sürecinin daha işlevsel olmasına ve daha olumlu sonuçlar alınmasına yardımcı olur.

 

Psikoterapi ortamının sağladığı empatik dinleme ve koşulsuz kabulle, danışanlar için yaşam öykülerini paylaşabilecekleri ve gündelik hayatlarında farkında olmadıkları meseleler üzerine düşünebilecekleri güvenli bir ortam oluşturulur. Böylelikle kişilerin süreçlerine ve problemlerine yönelik iç görü kazanmalarına yardımcı olarak, zorluklarla başa çıkma kapasitelerini ve yaşam kalitelerini arttırmalarına destek olur.

bottom of page